REZERWACJA

Zapłać bezpiecznie online

Przyjazd
Wyjazd
ilość osób

SPRAWDŹ

Termin i ceny

chevron

Regulamin

REGULAMIN LAVOO BOUTIQUE APARTMENTS

ZASADY OGÓLNE
 

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.lavoo.pl, portalach rezerwacyjnych oraz bezpośrednio w obiekcie. Dokonanie rezerwacji oznacza jednocześnie zawarcie umowy najmu Apartamentu pomiędzy firmą P.U.H. Profil Piotr Paliwoda, a rezerwującym Gościem, na warunkach określonych w regulaminie.

1.Firma P.U.H. Profil Piotr Paliwoda oddaje Gościowi w użytkowanie cały Apartament wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem (urządzenia RTV, sprzęt gospodarstwa domowego).

2.Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu Gościa do godziny 11:00 w dniu wyjazdu Gościa.

3.Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące przekazania karty – klucza do apartamentu. W godzinach od 9:00 do 16:00 karty wydawane są w obiekcie Lavoo Boutique Apartments. Po godzinie 16:00 Gość otrzymuje smsem na swój numer telefonu (podany w rezerwacji) lub maila PINKOD, za pomocą którego otworzy Apartament. Usługa ta jest darmowa. W przypadku otrzymania PINKODU Gość zobowiązany jest do zgłoszenia się do godziny 12:00 dnia następnego do recepcji Lavoo Boutique Apartments w celu odbioru karty – klucza, wypełnienia Karty Meldunkowej oraz uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt.

4.Gość zobowiązany jest do powiadomienia mailowo lub telefonicznie o swoim przyjeździe po godzinie 16:00 do Apartamentu, najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu. Jest to istotne ze względu na możliwość nadania Gościowi numeru PINKOD, służącego do otwarcia drzwi od Apartamentu przez Gościa przybyłego po godzinie 16:00. PINKOD to ciąg losowo wybranych ośmiu cyfr, który zostanie wysłany na maila lub numer telefonu podany przez Gościa.

5.Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem lub paszportu oraz podpisania Karty Meldunkowej.

6.W Apartamentach oraz kamienicy obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny
22:00 do godziny 7:00.

7.Liczba osób przebywających w Apartamencie musi być zgodna z ilością osób podanych podczas rezerwacji. W przypadku naruszenia tej zasady, Lavoo Boutique Apartments ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z racji pozostającego okresu rezerwacji lub obciążyć Gościa dodatkową opłatą za kolejną osobę przebywającą w apartamencie.

8.Ze względu na bezpieczeństwo oraz komfort Gości, w Apartamencie, na tarasie oraz w całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz stosowania niedozwolonych używek. Za złamanie zakazu Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania pomieszczenia w wysokości 1000 PLN.

9.Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Gość zastanie podczas otrzymania Apartamentu do dyspozycji, Gość ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi Lavoo Boutique Apartments. Brak zgłoszenia może skutkować obciążeniem Gościa kosztami naprawy.

10.Lavoo Boutique Apartments zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 500 PLN na poczet ewentualnych zniszczeń poprzez preautoryzację karty kredytowej lub pobrania gotówką. Lavoo Boutique Apartments zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za szkody wyrządzone podczas jego pobytu.

11.Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z winy Gościa lub odwiedzających go osób, Gość Apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność. Za powstałe zniszczenia Gość jest odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo – nie może odkupić zniszczonych przedmiotów we własnym zakresie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód, Gość powinien zawiadomić pracownika Lavoo Boutique Apartments.

12.Lavoo Boutigue Apartments zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w Apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Lavoo Boutique Apartments, obejmujące np. dostawę mediów, Internetu bądź awarie sprzętów znajdujących się w Apartamencie, nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za dokonaną rezerwację. W przypadku wystąpienia okoliczności, które są niemożliwe do przewidzenia, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Lavoo Boutique Apartments zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościowi apartamentu zastępczego.

13.W razie wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, Lavoo Boutique Apartments ma prawo odstąpić od umowy. Odnosi się to także do przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od Lavoo Boutique Apartments. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają wówczas natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

14.Gość zobowiązany jest do zachowania Apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu Apartamentu, bez zgody Lavoo Boutique Apartments, jest zabronione.

15.Lavoo Boutique Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione lub skradzione z Apartamentu w przypadku włamania.

16.W przypadku zgubienia karty – klucza do Apartamentu Gość musi się liczyć z koniecznością zapłaty 100 PLN.

17.Lavoo Boutique Apartments nie wyraża zgody na przebywanie zwierząt w Apartamencie.

18.Prawo wejścia obsługi Lavoo Boutique Apartments do wynajętego przez Gościa Apartamentu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości, niestosowania się Gości do regulaminu Apartamentu bądź niezwolnienia Apartamentu przez Gościa w dniu wyjazdu do godziny 11:00.

19.W przypadku nieopuszczenia pokoju do godziny 11:00 obsługa Lavoo Boutique Apartments jest uprawniona do wejścia do Apartamentu pod nieobecność Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do recepcji, lub w innym przypadku: obciążenia Gościa kosztem następnej doby.

20.Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabroniona jest organizacja w nim imprez, sesji fotograficznych, wieczorów kawalerskich oraz wieczorów panieńskich.

21.Gość nie może oddawać Apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

22.Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela Apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

23.Za pobyt dziecka do lat 5, śpiącego z dorosłymi na obecnym łóżku nie wymagającego dodatkowej pościeli Lavoo Boutique Apartments nie pobiera dodatkowych opłat. Podczas dokonywania rezerwacji Gość ma obowiązek poinformować o takiej okoliczności.
Istnieje możliwość przygotowania i wstawienia do apartamentu łóżeczka niemowlęcego dla dziecka, opłata w wysokości  50 PLN za dobę (opłata musi zostać uregulowana w obiekcie).

24.Lavoo Boutique Apartments zastrzega sobie możliwość nie wydania karty – klucza Gościom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz dla mienia.

25.Lavoo Boutique Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas  pobytu Gości związane z: hałasem dochodzącym z innych apartamentów, pracami budowlanymi czy wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie budynku oraz wokół niego, gdyż Lavoo Boitique Apartments nie jest właścicielem całej kamienicy, znajdują się tam też apartamenty innych właścicieli. Lavoo Boutoque Apartments nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów ( np. prąd, woda, Internet,TV ) z przyczyn niezależnych od Lavoo Boutique Apartments.
26.Lavoo Boutique Apartments nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie Apartamentu w okresie pobytu Gościa.

 

REZERWACJA I PŁATNOŚCI


1.Rezerwacja bezpośrednia: telefoniczna (pod numerem +48 730 023 022) lub mailowa (recepcja@lavoo.pl) wymaga wpłaty 30% ceny całkowitej w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji przez Lavoo Boutique Apartments na podany numer bankowy. Pozostałą kwotę za pobyt w Apartamencie Gość zobowiązany jest wpłacić gotówką bądź kartą w dniu przyjazdu podczas meldunku. W przypadku, gdy wpłata nie zostanie odnotowana we właściwym terminie, Lavoo Boutique Apartments zastrzega sobie prawo do wolnego zadysponowania Apartamentem oznaczającego możliwość zarezerwowania go dla innego Gościa. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zleceń płatniczych prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przedpłaty mailem na adres: recepcja@lavoo.pl. Gość ma prawo do rezygnacji z rezerwacji Apartamentu, jednak przedpłata wówczas nie podlega zwrotowi. Skrócenie pobytu powinno być dokonane co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem. Decyzja o zmianie na mniej niż 14 dni przed przyjazdem skutkuje brakiem zmiany ceny.
 
Dane do przelewu:

P.U.H. Profil Piotr Paliwoda
80-766 Gdańsk
ul. Jabłońskiego 7/7
NIP: 583-209-37-99

Numer konta:

BNP Paribas
20 2340 0009 5330 2100 0000 0021
Nr BIC (SWIFT): PPABPLPKXXX
Nr IBAN: PL20 2340 0009 5330 2100 0000 0021

W tytule zapłaty należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko Gościa oraz termin przyjazdu. Niezidentyfikowane wpłaty będą odsyłane na konto, z którego zostały przelane, po odjęciu kosztów administracyjnych.

2.W przypadku dokonania rezerwacji przez stronę internetową www.lavoo.pl, Gość ma do wyboru trzech operatorów płatniczych: dotpay.pl, przelewy.24, sofort.com, spośród których może dokonać wyboru płatności kartą kredytową bądź przekierowaniem do danego banku ze wskazaniem wykonania przelewu. Po zalogowaniu się Gość otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu Gość powraca do strony internetowej www.lavoo.pl. W przypadku rezerwacji przez stronę internetową www.lavoo.pl zostanie pobrana opłata
rezerwacyjna równa wysokości jednej doby pobytu – w przypadku pobytu nieprzekraczającego 4 dni, i dwóch dób pobytu – przy rezerwacji powyżej 4 dni. Rezerwacja może być anulowana do 14 dni przed datą przyjazdu. Wówczas opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona w pełnej wysokości. W przypadku anulowania rezerwacji w czasie krótszym niż 14 dni do przyjazdu, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

3.Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą rezerwację. Pozostałą kwotę za pobyt Gość zobowiązany jest zapłacić gotówką lub kartą w dniu przyjazdu podczas meldunku.

Gość zobowiązany jest do uiszczenia gotówką opłaty klimatycznej wynoszącej w Gdańsku 2,17 PLN/ doba/ osoba.

5.Jednorazowe, bezpłatne sprzątanie apartamentu przysługuje Gościom przy pobycie powyżej 5 dni.
Gość w każdym dowolnym terminie może zmówić usługę sprzątania apartamentu, wysokość  tej usługi uzależniona jest od wielkości apartamentu i wynosi od 100 PLN do 200 PLN. 

6.Na życzenie Gościa Lavoo Boutigue Apartments może wystawić fakturę. Podczas meldunku Gościa wymagane jest wówczas podanie danych do faktury.

7.Lavoo Boutique Apartments może odstąpić od wynajmu Apartamentu lub zmienić jego rezerwację wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wynajęcie Apartamentu. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie Apartamentu przez organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę: prądu, energii grzewczej lub wody.
 

REKLAMACJE
 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych uslug.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Lavoo Boutigue Apartments lub droga mailowa recepcja@lavoo.pl
3. Reklamacja powinna być złożona pisemnie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie max do 7 dni.


INFORMACJE DODATKOWE


1.Dokonując rezerwacji w Lavoo Boutique Apartments, Gość wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Powyższe dane nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim.

2.W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Lavoo Boutique Apartments.
 
przelewy24 przelewy24 przelewy24
design by : LEMONPIXEL.pl